Jesteś tutaj

Brak odszkodowania za szkodę na parkingu? Kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania.

Brak odszkodowania za szkodę na parkingu? Kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania.

Szkoda przy otwieraniu drzwi samochodu to najczęstszy przykład w jaki dochodzi do szkody parkingowej. W takiej sytuacji poszkodowany kierowca zgłasza się do ubezpieczyciela, żeby otrzymać pieniądze z OC sprawcy. Niestety zakłady często domawiają wypłaty odszkodowania.  

W ostatnim czasie do Rzecznika Finansowego spływa wiele skarg, wniosków i zapytań osób poszkodowanych, którym zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC, Zdecydowana większość tych skarg dotyczy  sytuacji związanych z wyrządzeniem szkody przez pasażerów pojazdów, którzy wsiadając lub wysiadając z pojazdu uszkodzili zaparkowany lub przejeżdżający obok samochód. Natomiast kwestia osoby, która wyrządziła szkodę, jest kluczowa dla ewentualnej wypłaty odszkodowania.

Według przepisów polisa OC działa tylko w takim przypadku gdy to właściciel, współwłaściciel lub kierowca spowodowali szkodę. W takiej sytuacji zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania bez głębszego wglądu w sprawę.

- Odmowa będzie uzasadniona, ponieważ spowodował ją pasażer.

W takim przypadku o odszkodowanie należy zgłosić się bezpośrednio do osoby, która zawiniła..

Czy ubezpieczyciel ma zawsze racje?

W jakiej sytuacji ubezpieczyciel nie ma racji, odmawiając wypłaty odszkodowania?.Kierowca może ubiegać się o odszkodowanie w sytuacji, kiedy kierujący tym drugim pojazdem w jakiś sposób przyczynił się do powstania szkody spowodowanej przez pasażera Na przykład zatrzyma auto w niedozwolonym miejscu Dobrze jest pamiętać o takich sytuacjach, gdy nikt nie jest winny szkodzie, a do jej powstania przyczyniła się jedynie tak zwana siła wyższa. Chodzi  na przykład o takie zdarzenia, gdzie szkodę przy otwieraniu drzwi wywołał mocny podmuch wiatru. – W przypadku takich zdarzeń losowych nie możemy liczyć na odszkodowanie z tytułu polisy OC, komunikacyjnego, jak i OC w życiu prywatnym pasażera.

Kategoria: 

Opinie naszych klientów