Jesteś tutaj

Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenia NNW

Oferta Ubezpieczenia

21 Firm !

Najtańsze OC i AC

Wycena GRATIS

Warunki

Ubezpieczenia NNW komunikacyjne są bardzo niedocenianym produktem. Większość klientów błednie interpretuje zasady działania tego produkty co znacząco wpływa na jego popularność. Z doświadczenia wiemy, że jeżeli jednak dochodzi do wypadku ubezpieczenie NNW bardzo się przydaje. Pamiętajmy, że ten rodzaj polisy chroni zarówno kierowcę jak i  wszystkie osoby podróżujące danym pojazdem.

Polisa NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym a więc jej prawa i obowiązki zapisane są w warunkach ogólnych danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Przed decyzją o zakupie należy sprawdzić główne zapisy tam zawarte aby mieć pełną świadomość kiedy i jakiej ochrony możemy się po niej spodziewać.

Bardzo ważnym czynnikiem jest Suma Ubezpieczenia, którą deklarujemy w trakcie zawierania polisy i stanowi ona podstawę do wyliczenia odszkodowania w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego objętego ochroną.

Odszkodowania

Odszkodowanie za szkody z ryzyka Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wyliczana jest w dość prosty sposób. Po zaistnieniu zdarzenia powinniśmy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Po zakończonym leczeniu likwidator szkód określi stopień uszczerbku na zdrowiu lub skieruje poszkodowanego na wizytę u lekarza Orzecznika, który indywidualnie sporządzi opinię o stopniu uszczerbku.

Jeśli już ustalimy stopień uszczerbku wyrażony procentowo, mnożymy go przez Sumę Ubezpieczenia.

Przykład: 

Uszczerbek 5,5% i SU 50000 zł

Wylicznie:

5,5% x 50000 zł = 2750 zł odszkodowanie

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest dobrowolne - sprawdź jak działa i co w rzeczywistości chroni. Ustal co jest najistotniejszym punktem warunków ogólnych aby precyzyjnie dobrać polisę do własnych potrzeb.

Rodzaj ubezpieczenia: 

Opinie naszych klientów