Jesteś tutaj

Ubezpieczenie Sporty Letnie i Zimowe Generali

Ubezpieczenie Sporty Letnie i Zimowe Generali

Ubezpieczenie Sporty Letnie i Zimowe

Czy jesteś zwolennikiem aktywnego wypoczynku? Nigdy nie zabrakło nart lub sprzętu do nurkowania na Twoich wakacjach?

Wybierz ubezpieczenie rozszerzone o uprawianie sportu w Generali – dzięki temu uzyskasz ochronę przed skutkami niefortunnych zdarzeń, wysokimi kosztami akcji poszukiwawczych i ratowniczych czy kosztami leczenia poza granicami kraju.

 

Co zyskasz z ubezpieczeniem Sporty Letnie i Zimowe:

 • ochronę przed zdarzeniami, które powstały podczas uprawiania narciarstwa czy sportów ekstremalnych,
 • ochronę na całym świecie,
 • całodobowe, zdalne konsultacje z lekarzem w języku polskim,
 • pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa.

 

 WARTO WIEDZIEĆ 

Z ubezpieczeniem zyskujesz:

 • rekompensatę kosztów leczenia w placówkach medycznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych,
 • pokrycie kosztów, które nie są gwarantowane przez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • organizację i pokrycie kosztów leczenia do 1 200 000 zł w przypadku choroby i niefortunnego zdarzenia,
 • w razie pogorszenia się stanu przez chorobę przewlekłą, pokryjemy koszty leczenia do 100% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia podróży zagranicznej,
 • organizację i pokrycie kosztów, które są związane z przewozem z miejsca wypadku do placówki medycznej, powrotu do Polski lub transportu zwłok do Polski – bez wpływu na sumę ubezpieczenia kosztów leczenia,
 • obszerny zakres usług Assistance (np. kierowca zastępczy, pomoc tłumacza, opieka nad dziećmi, kontynuacja leczenia rozpoczętego za granicą na terenie Polski),
 • bezpłatne przedłużenie ochrony o 24 godz. w nagłych sytuacjach (opóźnienie powrotu, które zostało spowodowane odwołaniem lotu),
 • obsługa telefoniczna w języku polskim przez całą dobę,
 • bezgotówkowa likwidacja szkód za granicą,
 • wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku,
 • zapewnienie pokrycia kosztów poszukiwań i ratownictwa w górach oraz na morzu, prowadzonych przez wyspecjalizowane służby ratownictwa oraz pokrycie kosztów pomocy lekarskiej na miejscu zdarzenia i transportu do najbliższego punktu opieki medycznej (np. helikopter, komora dekompresyjna),
 • wypłata odszkodowania za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu sportowego (m.in.: narty do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa, deski do uprawiania wszelkich odmian snowboardu i surfingu, specjalistyczny sprzęt do nurkowania wraz z podstawowym sprzętem i ekwipunkiem),
 • zrealizowanie kosztów związanych ze zniszczeniem sprzętu, leczenia i rehabilitacji poszkodowanej przez Ciebie osoby trzeciej, która użytkowała stok w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
 • organizacja leczenia na terenie Polski rozpoczętego za granicą w wyniku urazu, który powstał w czasie amatorskiego uprawiania narciarstwa i snowboardu,
 • rekompensata kosztów związanych z odwołaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej, anulowaniem biletu lotniczego i noclegu.

 

Zakres ubezpieczenia:

 • zapewnienie ochrony przed skutkami następstw niefortunnych zdarzeń,
 • ochrona przed kosztami akcji poszukiwawczej, ratowniczej,
 • ochrona przed wysokimi kosztami leczenia na terytorium innego kraju,
 • ochronę przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim,
 • ochronę sprzętu sportowego i bagażu podróżnego,
 • gwarantuje pokrycie kosztów, mających związek z odwołaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej, anulowaniem biletu lotniczego i noclegu.
Towarzystwo ubezpieczeniowe: 
Rodzaj ubezpieczenia: