Jesteś tutaj

Ubezpieczenie Wyjazd do Pracy Generali

Ubezpieczenie Wyjazd do Pracy Generali

Ubezpieczenie Wyjazd do Pracy

Pragniesz rozwijać się za granicą? Planujesz rozpocząć kariery w innym kraju?

Ubezpieczenie zagwarantuje Ci ochronę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, wysokimi kosztami leczenia poza granicami kraju oraz odpowiedzialnością cywilną w życiu prywatnym za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim.

 

Co zyskasz z ubezpieczeniem Podróże po Polsce:

 • rekompensację kosztów leczenia w placówkach medycznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych,
 • całodobową ochronę ubezpieczeniowa,
 • ochronę podczas uprawiania sportów (narciarstwo, nurkowania),
 • możliwość ubezpieczenia na cały rok.

 

 WARTO WIEDZIEĆ 

Z ubezpieczeniem zyskujesz:

 • rekompensatę kosztów leczenia w placówkach medycznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych,
 • w razie pogorszenia się stanu przez chorobę przewlekłą, pokryjemy koszty leczenia do 100% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia podróży zagranicznej,
 • pokryjemy koszty związane z pobytem na kwarantannie lub izolatorium, pod warunkiem, że jest to zalecone i organizowane przez służby medyczne danego Państwa – w przypadku nagłego zachorowania, które zostało potwierdzone testem diagnostycznym na jednostkę chorobową zaliczaną podczas podróży zagranicznej, do chorób pandemicznych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO),
 • pokrycie kosztów, które nie są gwarantowane przez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • organizację i pokrycie kosztów, które są związane z przewozem z miejsca wypadku do placówki medycznej, powrotu do Polski lub transportu zwłok do Polski – bez wpływu na sumę ubezpieczenia kosztów leczenia,
 • obszerny zakres usług Assistance (np. kierowca zastępczy, pomoc tłumacza, opieka nad dziećmi, kontynuacja leczenia rozpoczętego za granicą na terenie Polski),
 • bezpłatne przedłużenie ochrony o 24 godz. w nagłych sytuacjach (opóźnienie powrotu, które zostało spowodowane odwołaniem lotu),
 • obsługa telefoniczna w języku polskim przez całą dobę,
 • bezgotówkowa likwidacja szkód za granicą,
 • bezpłatne przejęcie odpowiedzialności do 7 dni w razie wybuchu wojny lub aktów terroru podczas pobytu na terytorium innego kraju.

 

Zakres ubezpieczenia:

 • zapewnienie ochrony przed skutkami następstw niefortunnych zdarzeń oraz wysokimi kosztami leczenia na terytorium innego kraju,
 • ochronę przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim,
 • ochronę sprzętu sportowego i bagażu podróżnego,
 • gwarantuje pokrycie kosztów, mających związek z odwołaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej, anulowaniem biletu podróżnego i noclegu.

 

W zależności od rodzaju wyjazdu, masz prawo rozszerzyć ochronę o ryzyko:

 • wykonywania pracy fizycznej,
 • amatorskiego uprawiania narciarstwa, snowboardu lub sportów ekstremalnych,
 • wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu,
 • nieaktywnego udziału w wojnie lub aktach terroru.
Towarzystwo ubezpieczeniowe: 
Rodzaj ubezpieczenia: