Jesteś tutaj

Towarzystwo ubezpieczeniowe Generali

Informacje

O Generali

Generali Polska jest częścią Grupy Generali, jednej z największych grup ubezpieczeniowo-finansowych, która od ponad 185 lat jest symbolem bezpieczeństwa i nowoczesności, zaspokajając zróżnicowane i wciąż zmieniające się potrzeby milionów Klientów na całym świecie.

W Polsce Grupa Generali obecna jest od 1998 r. Stale buduje swoją siłę stawiając na zdywersyfikowany model biznesowy oparty na trzech kluczowych obszarach: ochronie majątku i życia Klientów indywidualnych, zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi oraz ubezpieczeniach korporacyjnych.

Generali prowadzi działalność w Polsce poprzez cztery wyspecjalizowane spółki:

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

z siedzibą przy ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministra Finansów dnia 5.07.1999 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 

z siedzibą przy ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministra Finansów dnia 6.01.1998 r. na rzecz towarzystwa Zurich Handlowy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, które to towarzystwo przejęło Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na skutek połączenia zarejestrowanego dnia 26.01.2004 r. i od daty połączenia prowadzi działalność pod firmą Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna 

z siedzibą przy ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, zostało utworzone na podstawie decyzji wydanej przez Urząd Nadzoru Nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 8.01.1999 r.

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna zarządza i reprezentuje następujące fundusze:

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny utworzony na podstawie decyzji wydanej przez Urząd Nadzoru Nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 29.01.1999 r.
Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny utworzony na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6.11.2012 r.

Generali Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

(00-082) przy ul. Senatorska 18 , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000166290, kapitał zakładowy 15.230.000 PLN, NIP 521-32-45-366, należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.

 

Generali stawia na długofalową współpracę z Klientami obejmując ochroną to, co najcenniejsze, na każdym etapie ich życia i rozwoju. Generali obserwując światowe trendy buduje ubezpieczenia przyszłości poprzez odpowiednie dostosowywanie się do zmian, które dotykają naszych Klientów i partnerów biznesowych każdego dnia.

Ubezpieczenie Autoszyby Generali

Ubezpieczenie Autoszyby Generali

Ubezpieczenie Autoszyby

Gwarantujemy naprawę lub wymianę uszkodzonej szyby w Twoim aucie, pod warunkiem, że zostanie uszkodzona w trakcie trwania Twojego ubezpieczenia.

Naprawimy Twoją szybę technologią, która przywróci jej stan sprzed uszkodzenia. Wymienimy szyby z defektem na fabrycznie nowe z atestami, certyfikatami oraz homologacją.

 

Ubezpieczenie Autoszyby zawiera:

Ubezpieczenie Assistance Generali

Ubezpieczenie Assistance Generali

Ubezpieczenie Assistance

Dodatkowych zabezpieczeń nigdy nie jest za dużo.

W przypadku Generali Assistance możesz zyskać całodobową pomoc w razie kolizji, awarii oraz kradzieży w kraju lub za granicą.
Zapoznaj się z szerokim zakresem ubezpieczenia Generali i zadbaj o własne bezpieczeństwo.

 

Ubezpieczenie Auto Assistance obejmuje:

OC i Autocasco Generali

OC i Autocasco Generali

Ubezpieczenie OC/AC

Czy posiadasz motocykl, auto albo inne pojazdy?

Zatem wiesz, jak wiele losowych rzeczy może się wydarzyć – kradzież, pożar, wypadek… Jeśli zdecydujesz się na pakiet OC+AC, zapewnisz sobie ochronę, a ponadto otrzymasz również zachęcające zniżki.

 

Co można zyskać z Generali Auto AC:

Ubezpieczenie OC Generali

Ubezpieczenie OC Generali

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie Auto OC zapewnia zwrot kosztów za szkody, które powstały na skutek doprowadzenia do wypadku drogowego lub kolizji.

Posiadanie ubezpieczenia OC jest obowiązkowe, odnosi się do szkód osobowych, jak i materialnych. W ten sposób zapewniasz bezpieczeństwo sobie i innym. Przy zakupie OC w Generali otrzymasz atrakcyjne zniżki.

 

Co można zyskać z Generali Auto OC: