Jesteś tutaj

Dobrowolne ubezpieczenie mienia HDI

Dobrowolne ubezpieczenie mienia HDI

Dobrowolne ubezpieczenie mienia

Jeśli grunt oznacza dla Ciebie wygodę, możesz ubezpieczyć dom i gospodarstwo na jednej polisie. Zapewnij bezpieczeństwo sobie, bliskim i gospodarstwu w zakresie, który jest dostosowany do Twoich potrzeb.

 

Czy ubezpieczenie obowiązkowe jest wystarczające?

Jeśli masz wątpliwości, warto połączyć ubezpieczenie obowiązkowe z dobrowolnym. Dla Twojej wygody możesz to zrobić w ramach jednej polisy.

Sprawdź, w jakim zakresie możesz dodatkowo ubezpieczyć swój dom oraz budynki gospodarcze.

 

Obowiązek Zdarzenia losowe, zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązmowych UFG i PBUK
 
 • deszcz nawalny
 • eksplozja
 • grad
 • huragan (24,5 m/s)
 • lawina
 • obsunięcie się ziemi
 • ogień
 • opady śniegu
 • piorun
 • podtopienie
 • powódź
 • tąpnięcie
 • upadek statku powietrznego
Rozszerzenie Standard* Rozszerzenie zakresu obowiązkowego o dodatkowe ryzyka dobrowolne
 
 • dewastacja
 • dym i sadza
 • koszty poszukiwania przyczyny szkody
 • napór śniegu
 • przepięcie
 • silny wiatr (17,5 m/s)
 • stłuczenie
 • trzęsienie ziemi
 • uderzenie pojazdu
 • upadek drzew lub masztów
 • zalanie
Rozszerzenie Komfort** Rozszerzenie zakresu obowiązkowgo o dodatkowe ryzyka dobrowolne, takie same jak w zakresie Standard oraz dodatkowa ochrona, która obejmuje:
 
 • graffiti
 • kosty naprawy zniszczonych zabezpieczeń przeciwwłamaniowych
 • pękanie mrozowe
 • stłuczenie paneli słonecznych, kolektorów solarnych, ogniw fotowoltaicznych
 • wiatr (brak minimalnej prędkości)
 • inne ryzyka, które nie są wyłączone w OWU (all risks)

*Dom, budynki gospodarcze

**Dom z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000 zł

Rozszerzeniu o dodatkowe ryzyka dobrowolne nie podlegają:

 • budynki wyłączone z eksploatacji (pustostany),
 • szklarnie, cieplarnie, wiaty,
 • kurniki o powierzchni, która wynosi 200 m2 lub więcej albo z sumą ubezpieczenia wyższą niż 200 000 zł,
 • budynki rolnicze, których stopień zużycia osiągnął 80% i więcej,
 • budynki mieszkalne z sumą ubezpieczenia niższą niż 200 000 zł w zakresie rozszerzonym Komfort.
Towarzystwo ubezpieczeniowe: 
Rodzaj ubezpieczenia: