Jesteś tutaj

OC rolnika HDI

OC rolnika HDI

OC rolnika

HDI cieszy się dużym zaufaniem i renomą wśród rolników już od wielu lat. Między innymi dlatego jesteśmy jednym z liczących się ubezpieczycieli w tej kategorii.

 

Dlaczego warto wybrać OC rolnika w HDI?

Za niewielką kwotę roczną obejmujesz ochroną przed roszczeniami osób poszkodowanych siebie i Twoich bliskich. Umowa dotyczy też wszystkie osoby, które pracowały w Twoim gospodarstwie rolnym w okresie ubezpieczenia.

Zakres udzielanej ochrony jest bardzo obszerny. Przejmujemy odpowiedzialność za szkody, które zostały wyrządzone czynem niedozwolonym oraz za te, które wynikają z niewykonania zobowiązania lub jego nienależytego wykonania.

Pamiętaj! Gdyby osoby poszkodowane skierowały do Ciebie roszczenia, nie musisz podejmować żadnych działań. Wręcz poszkodowanym numer polisy oraz nasze dane kontaktowe, a my przejmiemy kontrolę nad sprawą.

Towarzystwo ubezpieczeniowe: 
Rodzaj ubezpieczenia: