Jesteś tutaj

Biznes Pro Plus InterRisk

Biznes Pro Plus  InterRisk

Biznes Pro Plus

 

Kompleksowa ochrona biznesu

Zadbaj o bezpieczeństwo pracowników, sprzętu i majątku firmy. Kradzież z włamaniem, akty wandalizmu, czy szkody, które zostały wywołane działaniem prądu elektrycznego nie będą już zawracać Ci głowy. Obszerny zakres ochrony pozwala na zadbanie również o transportowany ładunek, koszty stałe działalności oraz zapewnić wsparcie prawników.

Dla kogo?

  • Firmy, których łączna wartość majątku nie przekracza 15 mln zł, a obrót prowadzonej działalności 30 mln zł

Co obejmuje?

Majątek

W zależności od wariantu ubezpieczenia, obejmiemy ochroną firmę od wszystkich zdarzeń losowych lub od wybranych ryzyk, m.in.:

  • pożaru,
  • powodzi,
  • silnego wiatru,
  • katastrofy budowlanej,
  • zalania,
  • wybuchu.

Kradzież z włamaniem

Ubezpieczenie pozwala uniknąć firmie ponoszenia strat w razie kradzieży z włamaniem i rabunku.

Wandalizm

Pokrywamy szkody w mieniu, które powstały w następstwie wandalizmu lub grafitti.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii

Zajmiemy się wypłaceniem odszkodowania w razie uszkodzeń lub awarii maszyn i urządzeń, np. w wyniku niewłaściwej obsługi.

Szkody elektryczne

Pokryjemy koszty szkód, które zostały spowodowane działaniem prądu, powstałych w ubezpieczonych maszynach elektrycznych.

Koszty stałe działalności

Pokryjemy m.in. wynagrodzenia pracowników praz inne straty poniesione w czasie przerwy lub zakłócenia działalności spowodowanego szkodą majątkową.

Sprzęt elektroniczny

Zapewniamy ochronę w formule all risk (z wyłączeniem skatalogowanych sytuacji).

CARGO

Zajmiemy się ubezpieczeniem mienia, które jest przewożone samochodem, koleją i statkami. Polisa chroni towar od utraty, ubytku czy zniszczenia na skutek zdarzeń losowych, rabunku, itp.

Szyby

Zapewnimy pokrycie kosztów szkód, które powstały w szklanych elementach, np. szyby okienne, płyty szklane, gabloty reklamowe, lady sprzedażowe, lustra, szyldy, a nawet kolektory słoneczne.

Odpowiedzialność Cywilna

Obejmujemy ochroną szkody osobowe i rzeczowe, które zostały wyrządzone osobom trzecim poprzez działalność firmy.

Assistance

Pokrywamy koszty pomocy assistance w Polsce.

Towarzystwo ubezpieczeniowe: 
Rodzaj ubezpieczenia: