Jesteś tutaj

Ubezpieczenie turystyczne – Polska UNIQA

Ubezpieczenie turystyczne – Polska UNIQA

Ubezpieczenie turystyczne – Polska UNIQA

Poczuj się bezpiecznie podczas podróży po Polsce. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie zakątki kraju.

 

Zalety ubezpieczenia turystycznego w UNIQA:

 • Jedno ubezpieczenie obejmuje wiele ryzyk: NNW, koszty leczenia i rehabilitacji w razie NNW, OC w życiu prywatnym, OC sportowe, assistance.
 • Nieskomplikowany dobór zakresu ochrony do indywidualnego zapotrzebowania dzięki 2 różnorodnym wersjom polisy: TRAVEL i TRAVEL SPORT PLUS.
 • Duża elastyczność w zakresie wyboru sum ubezpieczenia.
 • Ochrona odpowiadająca różnym formom wypoczynku:
  • TRAVEL – bez aktywności sportowych,
  • TRAVEL SPORT PLUS – obejmuje amatorskie uprawianie sportów, głównie skierowane do narciarzy, snowboardzistach, osobach aktywnie spędzających wypoczynek; zawiera OC sportowe za szkody, jakie można wyrządzić, m.in. na stoku, a także uszkodzenie, kradzież sprzętu sportowego.

 

Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne na terenie Polski?

Podróżuj bezpiecznie po Polsce.

Ubezpieczenie Kontynenty na terenie RP to obszerny zakres ochrony ubezpieczeniowej na niefortunne zdarzenia w zakresie:

 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • odpowiedzialności cywilnej,
 • sprzętu sportowego.

Podróżujesz turystycznie (TRAVEL), czy aktywnie (TRAVEL SPORT PLUS) – ten produkt jest skierowany dla Ciebie. Ponadto, w TRAVEL SPORT PLUS masz możliwość ubezpieczenia:

 • sportów wysokiego ryzyka,
 • zawodowego i wyczynowego uprawiania sportu,
 • uprawiania sportów ekstremalnych,
 • sprzętu sportowego,
 • odpowiedzialności cywilnej związanej z uprawianiem sportu.

Ubezpieczenie, które zostało przeznaczone dla Klientów podróżujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jako turyści, jest dostępne w jednej z dwóch opcji:

 • TRAVEL – ubezpieczenie skutków niefortunnych zdarzeń, assistance, koszty leczenia i rehabilitacji w wyniku NNW, OC w życiu prywatnym,
 • TRAVEL SPORT PLUS – ubezpieczenie skutków niefortunnych wypadków, assistance, koszty leczenia i koszty rehabilitacji w wyniku NNW, koszty ratownictwa, OC w życiu prywatnym, rozszerzenie ochrony o amatorskie uprawianie sportów letnich i zimowych, OC związane z uprawianiem sportu, ubezpieczenie sprzętu sportowego.

 

Pakiet jest dostępny w trzech wariantach: XSmall, Small i Large, które różnią się od siebie zakresem i sumami ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia

Xsmall

Small

Large

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

10 000 zł

20 000 zł

50 000 zł

Koszty leczenia

500 zł

500 zł

1 000 zł

Koszty rehabilitacji

500 zł

500 zł

1 000 zł

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym,
w tym:
dla szkód w mieniu

100 000 zł

50 000 zł

Odpowiedzialność cywilna związana z uprawianiem sportu, w tym:
dla szkód w mieniu (wersja TRAVEL SPORT PLUS)

10 000 zł
5 000 zł

Koszty ratownictwa (wersja TRAVEL SPORT PLUS)

15 000 zł

Sprzęt sportowy (wersja TRAVEL SPORT PLUS)

3 000 zł

 

Rozszerz ochronę:

 • Sporty wysokiego ryzyka – ochrona obejmuje szkody wyrządzone podczas uprawiania sportów takich jak m.in. nurkowanie z aparatem powietrznym, sporty motorowe, motorowodne, rafting, jazda konna, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, jazda na nartach lub snowboardzie poza trasami.
 • Sporty ekstremalne – gwarancja ochrony podczas uprawiania sportów, które wiążą się z dużym ryzykiem, np. sporty powietrzne, jazda po muldach, kolarstwo górskie.
 • Sporty zawodowe – zapewnienie ochrony podczas uczestniczenia w treningach, zawodach, obozach kondycyjnych i udział w ekspedycjach.
Towarzystwo ubezpieczeniowe: 
Rodzaj ubezpieczenia: