Jesteś tutaj

Plan ochronny UNIQA

Plan ochronny UNIQA

Plan ochronny UNIQA

 

Atuty

Plan Ochronny jest długoletnim ubezpieczeniem na życie, które umożliwia objęcie rozległą ochroną Ciebie i Twoich najbliższych. Sam możesz wybrać zakres polisy w odniesieniu do Twoich aktualnych potrzeb. Umowę możesz też rozszerzyć na małżonka lub partnera życiowego w ramach jednej polisy oraz za jedną składkę łączną.

 

Dlaczego warto?

 • Sam kontrolujesz zakres ochrony i maksymalną wysokość świadczeń, tworząc polisę w oparciu o umowę podstawową i wybrane umowy dodatkowe.
 • Możesz rozszerzyć polisę o wybraną ilość umów dodatkowych, chociażby na wypadek poważnej choroby (nowotwór), pobytu w szpitalu, operacji lub przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy.
 • Jeśli skorzystasz z umów dodatkowych w razie trudnych sytuacji (tj. choroba lub wypadek), możesz skorzystać z dogodnych pakietów świadczeń dodatkowych, które są zapewnieniem szybszej rekonwalescencji – dzięki nim możesz np. szybciej rozpocząć rehabilitację, skorzystać z wizyt u lekarzy specjalistów lub zasięgnąć porady psychologa.
 • Biorąc pod uwagę przyszłość Twoich dzieci, możesz zapewnić im rentę na wypadek Twojej śmierci (np. poprzez umowę w razie osierocenia dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub z innych przyczyn).
 • Masz możliwość samodzielnego wykupienia umowy, a następnie rozszerzenia jej zakresu na małżonka lub partnera życiowego – niezależnie od sytuacji rodzinnej cały czas korzystasz z jednej polisy.
 • Zarówno Ty, jak i Twój małżonek/partner oraz dzieci, dostajecie dostęp do pakietu usług assistance Opieka24, który ma na celu zapewnienie szybszej rekonwalescencji lub uzyskanie lepszej sprawności – w złożonych sytuacjach masz możliwość wykorzystania świadczeń o wartości do 6000 zł.

 

Zakres ochrony

Głównym celem umowy dodatkowej jest poszerzenie zakresu ubezpieczenia w umowie podstawowej w sposób najbardziej optymalny dla Ciebie. Decydując się na ubezpieczenie Plan Ochrony możesz zapewnić sobie ochronę na wypadek:

 • śmierci (również w formie ubezpieczenia terminowego),
 • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,
 • uszczerbku lub uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • osierocenia dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub z innej przyczyny,
 • poważnego zachorowania (np. nowotwór, udar, zawał),
 • pobytu w szpitalu,
 • operacji medycznej,
 • niezdolności do pracy z gwarancją przejęcia opłacania składek.

Ponadto dzięki ubezpieczeniu MediPomoc, które obejmuje urazy spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, masz możliwość skorzystania z przydatnych usług medycznych, które zapewnią Ci szybszą rekonwalescencję. MediPomoc zapewnia m.in.:

 • konsultacje lekarzy specjalistów (np. ortopeda, kardiolog, chirurg),
 • rehabilitację,
 • pomoc w dostępie do sprzętu rehabilitacyjnego,
 • dostęp do badań: USG, RTG, laboratoryjne.

Z kolei umowa do dodatkowa uzyskania Drugiej Opinii Medycznej zapewnia Ci weryfikację diagnozy przez eksperta medycznego oraz pomoc w planowaniu lub organizacji zaleconego leczenia.

Towarzystwo ubezpieczeniowe: 
Rodzaj ubezpieczenia: