Turystyczne

Ubezpieczenie KL

Cudzoziemca

Ubezpiecz teraz

wycena

Zakres ochrony

Podstawowym zakresem ochrony ubezpieczenia turystycznego są koszty leczenia oraz akcji ratowniczych niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia ubezpieczonego. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych akcje ratowników medycznych ograniczane są podlimitami, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na ten fakt przed podpisaniem umowy.