Jesteś tutaj

Ubezpieczenia komunikacyjne – jakie są ich rodzaje? Jak zgłaszać szkody?

Ubezpieczenia komunikacyjne – jakie są ich rodzaje? Jak zgłaszać szkody?

Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW, Assistance - sprawdź, co dokładnie kryje się pod tymi nazwami, które z nich jako właściciel samochodu musisz wykupić obowiązkowo, a które są dobrowolne. Podpowiadamy też, jak z nich skorzystać gdy przytrafi się szkoda.

Ubezpieczenia komunikacyjne to najbardziej popularny rodzaj polis. Nie ma towarzystwa ubezpieczeniowego, które nie miałoby ich w swojej ofercie. Dlatego warto wiedzieć, jaki rodzaj ochrony możesz zapewnić sobie jako kierowcy, swoim pasażerom i jakim ubezpieczeniem objąć swoje auto.

Najpopularniejsze ubezpieczenia komunikacyjne:

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Jest to jedyny rodzaj polisy, jaką musisz wykupić obowiązkowo jako właściciel samochodu, najpóźniej w dniu jego rejestracji. Zakres ubezpieczenia jest taki sam u wszystkich ubezpieczycieli, a reguluje go Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Ubezpieczenie komunikacyjne OC gwarantuje, że ubezpieczyciel pokryje z Twojej polisy szkody, które wyrządzisz innym uczestnikom ruchu. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest zarówno mienie, jak zdrowie, czy życie osób poszkodowanych w wypadku, do którego doszło z Twojej winy.

OC komunikacyjne to ubezpieczenie, o którym nie można zapominać, bo za brak polisy nakładane są kary finansowe, a ich wysokość naliczana jest w zależności od rodzaju samochodu oraz okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej. Za brak OC powyżej 14 dni naliczana jest najwyższa opłata karna – 3500 zł w przypadku aut osobowych (w 2015 roku).

2. AC (autocasco) – ubezpieczenie komunikacyjne od kradzieży i zniszczenia

Ten rodzaj polisy zapewni Ci finansowe zadośćuczynienie w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu, a także jego wyposażenia. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, które w odróżnieniu od OC komunikacyjnego zapewnia odszkodowanie bezpośrednio Tobie jako właścicielowi pojazdu.

Ochroną w ramach AC objęte są szkody powstałe w wyniku:

zderzenia się pojazdów, zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami na zewnątrz samochodu (np. uderzenie w budynek), uszkodzenia auta przez osoby trzecie
zdarzeń losowych, np. pożaru, wybuchu, zatopienia, działania sił przyrody (np.. huraganu), działania czynnika termicznego lub chemicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu
kradzieży samochodu lub jego części lub wyposażenia

Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli uzna, że kradzież auta jest wynikiem niedbalstwa (np. pozostawienie kluczyków w stacyjce) albo, że spowodowałeś kolizję jadąc pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Wysokość składki AC ubezpieczyciel nalicza w zależności tego, jaki zakresu ochrony ubezpieczeniowej wybierzesz. Polisę możesz rozszerzyć np. o ubezpieczenie szyb.

3. Assistance – to nie tylko holowanie

To także dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, najczęściej oferowane przez ubezpieczycieli w pakiecie z polisą OC lub AC. Warto się na nie zdecydować, bo zapewnia całodobową pomoc w przypadku awarii samochodu lub stłuczki. Gwarantuje przede wszystkim wsparcie techniczne. Nie musisz się więc martwić np. o organizację holowania auta do warsztatu, gdy nagle odmówi posłuszeństwa w środku miasta czy na trasie.

Assistance to również pomoc medyczna, a nawet prawna, na którą może liczyć nie tylko kierowca, ale także pasażerowie ubezpieczonego auta. Dodatkowe usługi świadczone w ramach Assistance komunikacyjnego to m.in..:

organizowanie i pokrywanie kosztów przesyłki części zamiennych potrzebnych do naprawy pojazdu, których warsztat akurat nie posiada
pokrycie kosztów wynajęcia auta zastępczego na czas naprawy
dostarczenie paliwa do pojazdu (bez kosztu paliwa)

Zdarza się, że w ramach podstawowego wariantu ubezpieczenia komunikacyjnego assistance ubezpieczyciel zapewnia również pomoc za granicą. Często jednak taki rodzaj ochrony wymaga opłacenia dodatkowej składki. Przed wykupieniem assistance warto sprawdzić, jakie są limity holowania i czy dostaniesz pomoc tylko po kolizji, czy również w przypadku awarii auta.

4. Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów

Ubezpieczenie to zapewnia wypłatę odszkodowania za następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW). Przedmiotem tego dobrowolnego ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem są uszkodzenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Zwykle towarzystwa ubezpieczeniowe dają do wyboru dwa warianty ubezpieczenia NNW – kierowcy lub kierowcy i pasażerów.

 

Ubezpieczenie OC – jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy?

Poszkodowany zgłasza szkodę do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca miał wykupione OC.

Zanim jednak to zrobisz, zadbaj o kilka szczegółów jeszcze na miejscu zdarzenia, a przede wszystkim o spisanie oświadczenia. Ten obowiązek spoczywa na sprawcy.

Dokument powinien zawierać: imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów uczestników oraz świadków, a także dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu: marka, model i numer rejestracyjny.
W oświadczeniu nie można pominąć informacji o uszkodzeniach samochodów i dokładnego opisu kolizji z datą, miejscem, godziną i szczegółami dotyczącymi okoliczności.
Sprawca powinien podać numer swojej polisy OC i napisać, w jakim towarzystwie jest ona wykupiona.
Sprawca powinien oświadczyć, że przyznaje się do winy. Oświadczenie powinno być podpisane przez wszystkich uczestników zdarzenia.

Po spisaniu oświadczenia możesz już skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy, np. telefonicznie, osobiście w oddziale ubezpieczyciela lub wypełniając formularz internetowy.

Po rozpoczęciu procesu likwidacji szkody ubezpieczyciel wysyła do sprawcy pismo z prośbą o potwierdzenie spisanego oświadczenia i szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia.

Kolejny etap to wizyta rzeczoznawcy z zakładu ubezpieczeń sprawcy, który oceni stopień uszkodzenia samochodu i wykona dokumentację. Na tej podstawie ubezpieczyciel wyceni koszty naprawy i poinformuje o wysokości odszkodowania.

Wydanie decyzji o wypłacie odszkodowania zajmuje zazwyczaj 30 dni.

Warto wspomnieć o tym, że od 2015 roku kilka firm ubezpieczeniowych umożliwia bezpośrednią likwidację szkody. Oznacza to, że jako poszkodowany w wypadku możesz ją zgłosić do tej firmy, w której wykupiłeś własną polisę OC. Wówczas to Twoje towarzystwo ubezpieczeniowe zajmuje się wszystkimi formalnościami, wypłaca odszkodowanie, a następnie występuje do ubezpieczyciela sprawcy o zwrot kosztów.

Czytaj także: Bezpośrednia likwidacja szkód stała się faktem. Ośmiu ubezpieczycieli oferuje BLS

Ubezpieczenie AC – jak i kiedy zgłosić szkodę?

Kradzież samochodu należy zgłosić na policję w ciągu 24 godzin od zdarzenia. Najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają, aby szkodę w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego AC zgłosić do kliku dni od zdarzenia. Zwróć jednak uwagę, że terminy te różnią się w zależności od rodzaju szkody i każdy ubezpieczyciel określa je indywidualnie w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), dlatego od razu po szkodzie sprawdź koniecznie ile czasu masz na jej zgłoszenie.

W przypadku kradzieży zwykle masz 24 godziny od momentu, kiedy dowiedziałeś o utracie auta, na poinformowanie o tym swojego ubezpieczyciela. Inaczej jest z uszkodzeniem pojazdu – tu zakłady ubezpieczeniowe dają kilka dni na zgłoszenie szkody a sam proces ubiegania się o odszkodowanie przypomina ten z ubezpieczenia OC.

Odszkodowanie z NNW – jak się o nie ubiegać?

O odszkodowanie z NNW najlepiej wystąpić pod koniec lub już po zakończeniu leczenia. Wtedy masz pełną dokumentację jego przebiegu, którą musisz przedstawić swojemu ubezpieczycielowi. Potwierdzeniem wypadku mogą być wyniki badań ze szpitala, karta wypisowa, czy imienne faktury za leki. Zgłoszenia możesz dokonać np. telefonicznie. Aby nie przegapić dopuszczalnego przez ubezpieczyciela terminu, sprawdź w OWU, ile masz na to czasu. Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel wyliczy kwotę odszkodowania na podstawie tabeli, którą możesz także znaleźć w OWU.

Kwota Twojego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu będzie uzależniona od sumy, na jaką byłeś ubezpieczony – np. będzie to 5% tej sumy. Dlatego ważne jest, aby suma ubezpieczenia NNW była jak najwyższa.

Assistance – jak otrzymać pomoc na drodze?

Uzyskanie pomocy w ramach ubezpieczenia Assistance jest bardzo proste. W razie wypadku czy awarii samochodu wystarczy, że zadzwonisz na numer telefonu podany przez ubezpieczyciela, by uzyskać pomoc. W zależności od sytuacji i OWU możesz liczyć na holowanie samochodu do warsztatu, drobną naprawę w miejscu zdarzenia, otrzymanie auta zastępczego na czas naprawy, transport do placówki medycznej lub do domu, nocleg w hotelu, pomoc tłumacza, a nawet prawnika. Najczęściej pomoc oferowana w ramach assistance jest całodobowa, a zajmują się tym wyspecjalizowane firmy współpracujące z zakładami ubezpieczeń.

Marka: 

Opinie naszych klientów