OC zawodu

Oferta Ubezpieczenia

21 Firm !!!

Ubezpiecz swój biznes

wycena

Informacje ogólne

Osoby  ziałające zawodowo na polskim rynku mają różne statusy prawne, zakres oraz system rozliczeń. W niektórych przypadkach zapisy dotyczące konkretnych numerów PKD nakładają obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC prowadzonej działalności, w pozostałych przypadkach zdrowy rozsądek nakazuje zainteresować się wykupieniem takiego ryzyka aby zmniejszyć ryzyko zaistnienia szkody i roszczeń ze strony firm współpracujących.