Jesteś tutaj

Towarzystwo ubezpieczeniowe Generali

Informacje

O Generali

Generali Polska jest częścią Grupy Generali, jednej z największych grup ubezpieczeniowo-finansowych, która od ponad 185 lat jest symbolem bezpieczeństwa i nowoczesności, zaspokajając zróżnicowane i wciąż zmieniające się potrzeby milionów Klientów na całym świecie.

W Polsce Grupa Generali obecna jest od 1998 r. Stale buduje swoją siłę stawiając na zdywersyfikowany model biznesowy oparty na trzech kluczowych obszarach: ochronie majątku i życia Klientów indywidualnych, zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi oraz ubezpieczeniach korporacyjnych.

Generali prowadzi działalność w Polsce poprzez cztery wyspecjalizowane spółki:

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

z siedzibą przy ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministra Finansów dnia 5.07.1999 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 

z siedzibą przy ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministra Finansów dnia 6.01.1998 r. na rzecz towarzystwa Zurich Handlowy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, które to towarzystwo przejęło Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na skutek połączenia zarejestrowanego dnia 26.01.2004 r. i od daty połączenia prowadzi działalność pod firmą Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna 

z siedzibą przy ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, zostało utworzone na podstawie decyzji wydanej przez Urząd Nadzoru Nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 8.01.1999 r.

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna zarządza i reprezentuje następujące fundusze:

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny utworzony na podstawie decyzji wydanej przez Urząd Nadzoru Nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 29.01.1999 r.
Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny utworzony na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6.11.2012 r.

Generali Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

(00-082) przy ul. Senatorska 18 , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000166290, kapitał zakładowy 15.230.000 PLN, NIP 521-32-45-366, należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.

 

Generali stawia na długofalową współpracę z Klientami obejmując ochroną to, co najcenniejsze, na każdym etapie ich życia i rozwoju. Generali obserwując światowe trendy buduje ubezpieczenia przyszłości poprzez odpowiednie dostosowywanie się do zmian, które dotykają naszych Klientów i partnerów biznesowych każdego dnia.

Ubezpieczenie Sporty Letnie i Zimowe Generali

Ubezpieczenie Sporty Letnie i Zimowe Generali

Ubezpieczenie Sporty Letnie i Zimowe

Czy jesteś zwolennikiem aktywnego wypoczynku? Nigdy nie zabrakło nart lub sprzętu do nurkowania na Twoich wakacjach?

Wybierz ubezpieczenie rozszerzone o uprawianie sportu w Generali – dzięki temu uzyskasz ochronę przed skutkami niefortunnych zdarzeń, wysokimi kosztami akcji poszukiwawczych i ratowniczych czy kosztami leczenia poza granicami kraju.

 

NNW Pojazdu Generali

NNW Pojazdu Generali

NNW Pojazdu

Często przewozisz autem Twoich najbliższych?

Ubezpieczenie od Następstw Niebezpiecznych Wypadków gwarantuje bezpieczeństwo nie tyko Tobie, ale również Twoim pasażerom.

 

Co zyskujesz z ubezpieczeniem NNW Pojazdu: