Jesteś tutaj

Ubezpieczenie na cały rok Generali

Ubezpieczenie na cały rok Generali

Ubezpieczenie na cały rok

Lubisz odkrywać nieznane lądy? Podróże traktujesz jako swój sposób na życie?

Zapewnij sobie bezpieczeństwo, zawsze i gdziekolwiek się nie wybierzesz z Ubezpieczeniem Generali na cały rok.

 

Co zyskasz z ubezpieczeniem na cały rok:

 • specjalną ofertę dla osób często podróżujących,
 • pokrycie kosztów leczenia nawet do 1 200 000 zł,
 • całodobowe, zdalne konsultacje z lekarzem w języku polskim,
 • bezgotówkową likwidację szkód.

 

 WARTO WIEDZIEĆ 

Z ubezpieczeniem zyskujesz:

 • rekompensatę kosztów leczenia w placówkach medycznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych,
 • pokrycie kosztów, które nie są gwarantowane przez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • organizację i pokrycie kosztów leczenia do 1 200 000 zł w przypadku choroby i niefortunnego zdarzenia,
 • w razie pogorszenia się stanu przez chorobę przewlekłą, pokryjemy koszty leczenia do 100% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia podróży zagranicznej,
 • organizację i pokrycie kosztów, które są związane z przewozem z miejsca wypadku do placówki medycznej, powrotu do Polski lub transportu zwłok do Polski – bez wpływu na sumę ubezpieczenia kosztów leczenia,
 • wypłata świadczenia w przypadku nieodwracalnego uszkodzenia ciałą, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek niefortunnego zdarzenia,
 • bezpłatne przedłużenie ochrony o 24 godz. w nagłych sytuacjach (opóźnienie powrotu, które zostało spowodowane odwołaniem lotu),
 • obszerny zakres usług Assistance (np. kierowca zastępczy, pomoc tłumacza, opieka nad dziećmi, kontynuacja leczenia rozpoczętego za granicą na terenie Polski),
 • obsługa telefoniczna w języku polskim przez całą dobę,
 • bezgotówkowa likwidacja szkód za granicą,

 

Zakres ubezpieczenia:

 • zapewnienie ochrony przed skutkami następstw niefortunnych zdarzeń,
 • ochrona przed kosztami akcji poszukiwawczej, ratowniczej,
 • ochrona przed wysokimi kosztami leczenia na terytorium innego kraju,
 • ochronę przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim,
 • ochronę sprzętu sportowego i bagażu podróżnego,
 • gwarantuje pokrycie kosztów, mających związek z odwołaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej, anulowaniem biletu lotniczego i noclegu.

 

W zależności od rodzaju wyjazdu, masz prawo rozszerzyć polisę o ryzyko:

 • wykonywania pracy fizycznej,
 • amatorskiego uprawiania narciarstwa, snowboardu lub sportów ekstremalnych,
 • wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu,
 • nieaktywnego udziału w wojnie lub aktach terroru.
Towarzystwo ubezpieczeniowe: 
Rodzaj ubezpieczenia: