Jesteś tutaj

Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego Generali

Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego Generali

Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego

Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego jest pełnym ubezpieczeniem dla właścicieli gospodarstw rolnych.

Zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolnika i budynków, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego jest obowiązkowy. Reguluje to Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W zakresie jednej polisy możesz połączyć ubezpieczenia obligatoryjne wraz z dowolnymi, uzyskując szeroką ofertę ochrony. Zabezpiecz siebie oraz swój majątek.

 

Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego oferuje:

  • zakres All Risks dla budynku mieszkalnego i ruchomości domowych,
  • dowolność w kształtowaniu zakresu ubezpieczenia – decyzję, w jakim zakresie ubezpieczasz swój majątek, pozostawiamy Tobie,
  • szansę rozszerzenia ochrony odpowiedzialności cywilnej za szkody mające związek z działalnością agroturystyczną,
  • możliwość ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej na gruncie.

 

 

 WARTO WIEDZIEĆ 

Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego nie jest wyłącznie spełnieniem obowiązku ustawowego - to szereg uzupełniających ubezpieczeń zabezpieczających Twój majątek, Ciebie i Twoich najbliższych.

 

Możesz dowolnie rozszerzyć zakres ochrony o:

  • dodatkowe ubezpieczenie budynków i mienia od ognia oraz losowych wypadków takich jak: ruchomości domowe, materiały i zapasy, ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, budowle. W ten sposób dostosujesz ubezpieczenie do Twoich potrzeb – to Ty decydujesz, jakie mienie ma zostać zabezpieczone,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym wraz z rozszerzeniami – zapewnia ochronę przed finansowymi konsekwencjami szkód, które zostały wyrządzone osobom trzecim przez Ciebie lub Twoich bliskich, z którymi prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe,
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – wsparcie finansowe na wypadek niefortunnego zdarzenia,
  • Assistance – pomoc związaną z korzystaniem z ubezpieczonego budynku mieszkalnego, a również pomoc medyczną w wyniku nagłego zachorowania lub wypadku.
Towarzystwo ubezpieczeniowe: 
Rodzaj ubezpieczenia: